Wie zoekt mee naar dotterbloem, bruine kikker en snoek?


logo landschap noord hollandWoon je in Noord-Holland en vind je het leuk om buiten bezig te zijn? Wil je meer leren over planten en dieren? En heb je al enige kennis van de natuur? Doe dan mee aan het biodiversiteitsonderzoek van natuurvriendelijke oevers van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken en Landschap Noord-Holland. Voor het derde jaar gaan vrijwilligers plant- en diersoorten langs de oevers in Noord-Holland tellen. Voor 2016 is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers om zich hierbij aan te sluiten.

 Het monitoringsonderzoek

Bij het onderzoek worden veertig verschillende oevers onder de loep genomen. De vrijwilligers bekijken en tellen alle aanwezige planten en dieren in en rond de oevers. Deze gegevens zijn belangrijk voor HHNK: het beheer van de oevers wordt zo afgestemd dat de oever (nog) geschikter wordt voor planten en dieren om in te leven en zich verder te ontwikkelen.

Meedoen als vrijwilliger

Vrijwilligers onderzoeken drie keer per jaar in groepjes een oever van honderd meter lengte op de aanwezigheid van plant- en diersoorten. Kennis van soorten is een pre. Landschap Noord-Holland zorgt voor opleiding en begeleiding. Ook wordt er gezorgd voor benodigde materialen voor het onderzoek, zoals visnetten en zoekplaten.

Werken aan schoon en gezond water

Het Hoogheemraadschap neemt maatregelen voor schoon en gezond oppervlaktewater. De eisen voor de waterkwaliteit zijn vastgesteld door de Europese Unie en vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW). Inzicht in de natuurontwikkeling van oevers is belangrijk voor de waterkwaliteit. Goede ontwikkeling van planten en dieren wijst namelijk op goede ecologie van het water. Het kenmerkt gezond schoon water. Ook geven de gegevens richting aan hoe de oevers anders of misschien beter kunnen worden onderhouden. Door bijvoorbeeld meer of minder te maaien.

Informatieavond

Op donderdag 7 april is er een informatieavond, waar zowel bestaande als nieuwe vrijwilligers informatie krijgen over het nieuwe seizoen. Wie interesse heeft om mee te doen kan contact opnemen met Landschap Noord-Holland via a.copier@landschapnoordholland.nl of telefoonnummer 088-0064447. Meer informatie is bovendien te vinden op de website:www.landschapnoordholland.nl/oevers