Gelukkig stijgt het aantal weidevogel-nesten in Noord-Holland weer


Nestelende_kievit_foto_Sjirk_de_BoerVoor het eerst sinds 2008 hebben weidevogelbeschermers in Noord-Holland meer nesten beschermd dan in het voorgaande jaar. De (lichte) stijging is vooral bij de kievit te zien. Het ging de laatste jaren wat minder met onze meest talrijke weidevogel, maar met een stijging van 6% in Noord-Holland en van zelfs 10% in Laag Holland is hopelijk een einde gekomen aan de neerwaartse spiraal.

Tureluur, grutto en scholekster bleven redelijk stabiel dit jaar. Bij de bescherming en het beheer van weidevogels spelen vrijwilligers, gecoördineerd door Landschap Noord-Holland een grote rol. Samen met boeren sporen zij nesten op, helpen met kuikenbescherming en het inventariseren van weidevogels. Inmiddels is van 2 op de 3 legsels een gps-coördinaat bekend, zodat boeren bij werkzaamheden om de nesten kunnen werken of het beheer kunnen aanpassen.

In totaal werden er dit jaar 13.223 nesten beschermd, in 2013 waren dat er 13.121. Opvallend was verder de stijging bij koloniebroeders zoals kluut, kokmeeuw en de visdief. De predatie (het verloren gaan van legsels door roofdieren) is de laatste jaren een stuk minder, waardoor ruim 80% van de beschermde legsels daadwerkelijk uitkomt.

Rol vrijwilligers steeds belangrijker

In het toekomstige beleid voor weidevogels worden beschermingsmaatregelen vooral geconcentreerd in open gebieden met een hoog waterpeil: de kerngebieden. Daarbij is de rol van vrijwilligers nog belangrijker. Ook met de komst van het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer zal er meer inzet van boeren en vrijwilligers nodig zijn. Een probleem is dat de provincie Noord-Holland hiervoor weinig geld heeft gereserveerd. Er is namelijk een extra impuls nodig bij de opleiding en begeleiding van vrijwilligers en agrariërs.

Landschap Noord-Holland

Landschap Noord-Holland coördineert en ondersteunt in de provincie zo’n 1.000 vrijwillige weidevogelbeschermers en 900 agrariërs bij de weidevogelbescherming. Noord-Holland is één van de belangrijkste weidevogelprovincies van Nederland.