Woningbouw op locatie voormalig garage Zijp: 40 appartementen De Looiers


Op maandag 20 maart ondertekende wethouder Hans Krieger de overeenkomst voor de bouw van 40 koopappartementen aan de Purmersteenweg. Linden Groep wil op de locatie van voormalig garage Zijp twee appartementengebouwen realiseren met een parkeergarage. 

 

De appartementen zijn ontworpen door Rietvink Architecten. Het zijn twee losse appartementengebouwen die duidelijk familie van elkaar zijn, het zijn als het ware twee broertjes.

Het hoogste gebouw is ongeveer 10 bouwlagen en staat precies in het verlengde van de Gedempte Where en de Plantsoengracht. Het vormt een eigentijdse vertaling van een poort van de stad. Het andere gebouw is met zes bouwlagen beduidend lager. Deze hoogte sluit aan bij de naastgelegen monumentale villa. Samen vormen de twee panden een ensemble. De appartementen zijn tussen de 95 en 120 m2 groot. Als de bestemmingsplanprocedure is doorlopen, start de bouw naar verwachting vierde kwartaal 2018.