Werken in Heemtuin De Dwarsgouw


Heemtuin de \dwasgouw in PurmerendIVN Waterland werkt iedere maand aan het onderhoud van De Heemtuin, een prachtig natuurgebied van 2 ha met een groot stuk weiland, een klein bosperceel, een moerasbos, een grote waterpartij, een paar amfibieënpoelen en bloemrijk rietland.  De specifieke flora en fauna in de heemtuin vraagt om een zorgvuldig beheer. Dit is veel werk en daarom is de werkgroep op zoek naar vaste vrijwilligers.

Heemtuin De Dwarsgouw geeft een beeld van de in Waterland voorkomende landschapp en. Wat er allemaal in Waterland groeit, bloeit en leeft, kunt u in deze heemtuin op kleine schaal zien. Er zijn verschillende biotopen: weiland, bos, moeras, plas-drasoevers, verlandingszones, waterpartijen, kronkelende slootjes en amfibieënpoelen. De variatie in deze biotopen en de afwisseling in hoge en lage vegetatie zijn van groot belang voor het leven van planten en bomen, paddenstoelen, amfibieën, (trek)vogels, insecten, kleine zoogdieren etc.

De specifieke flora en fauna in de heemtuin vraagt om een zorgvuldig beheer. Daaraan werkt de werkgroep Heemtuin elke derde zaterdag van de maand van 8.45 uur tot 12.15 uur.

Dit is veel werk en daarom is de werkgroep op zoek naar vaste vrijwilligers. Wil je gewoon één keer meehelpen of in de praktijk kijken of vaste vrijwilliger iets voor je is? Je bent van harte welkom! Meld je vooraf wel even aan. Dit in verband met de planning van de werkzaamheden en voldoende koffie, thee en koeken!

Meer informatie en aanmelden

Datum:
zaterdag, 20. juli 2019 – 8:45 tot 12:15