Werken in de Heemtuin


Elke derde zaterdag van de maand kun je werken in de Heemtuin. IVN Waterland werkt iedere maand aan het onderhoud in dit  prachtig natuurgebied van 2 ha met een groot stuk weiland, een klein bosperceel, een moerasbos, een grote waterpartij, een paar amfibieënpoelen en bloemrijk rietland.

Heemtuin De Dwarsgouw geeft een beeld van de in Waterland voorkomende landschappen. Wat er allemaal in Waterland groeit, bloeit en leeft, kunt u in deze heemtuin op kleine schaal zien. Er zijn verschillende biotopen: weiland, bos, moeras, plas-drasoevers, verlandingszones, waterpartijen, kronkelende slootjes en amfibieënpoelen. De variatie in deze biotopen en de afwisseling in hoge en lage vegetatie zijn van groot belang voor het leven van planten en bomen, paddenstoelen, amfibieën, (trek)vogels, insecten, kleine zoogdieren etc.

De specifieke flora en fauna in de heemtuin vraagt om een zorgvuldig beheer. Daaraan werkt de werkgroep Heemtuin elke derde zaterdag van de maand van 8.45 uur tot 12.15 uur.

Dit is veel werk en daarom is de werkgroep op zoek naar vaste vrijwilligers. Wil je gewoon één keer meehelpen of in de praktijk kijken of vaste vrijwilliger iets voor je is? Je bent van harte welkom! Meld je vooraf wel even aan. Dit niet alleen in verband met de planning van de werkzaamheden en voldoende koffie, thee en koeken, maar ook om te zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk aan het werk zijn en er anderhalve meter afstand gehouden kan worden!

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden kan ook telefonisch via 06-13466148

Datum:
zaterdag, 19. september 2020 – 8:45 tot 12:15