Werken aan het moeras in het Purmerbos


IVN Waterland werkt een aantal maal per jaar aan het onderhoud van het moerasgebied in het Purmerbos. En dat is hard nodig om dit unieke stukje natuur in stand te houden. Wil je gewoon één keer meehelpen of in de praktijk kijken of vaste vrijwilliger iets voor je is? Kom dan op 3 oktober een keer meehelpen.

Het natte gebied heeft zich ontwikkeld van een weidelandschap tot een volwaardig moerasgebied. Riet, water, bloemrijke stukjes, insecten en vogelrijk met onder andere soorten als roerdomp, waterral, blauwborst, kleine karekiet en rietzanger.

Eerste zaterdag van de maand

Om het moeras ook moeras te laten blijven voert de Moeraswerkgroep IVN Waterland in de maanden januari, februari, september, oktober en december iedere eerste zaterdag van de maand onderhoudswerkzaamheden uit.

Dit is veel werk en daarom is de moerasgroep op zoek naar vaste vrijwilligers. Wil je gewoon één keer meehelpen of in de praktijk kijken of vaste vrijwilliger iets voor je is? Je bent van harte welkom! Meld je vooraf wel even aan. Dit niet alleen in verband met de planning van de werkzaamheden en voldoende koffie, thee en koeken, maar ook om te zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk aan het werk zijn en er anderhalve meter afstand gehouden kan worden.

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden kan ook telefonisch via 06-13466148

Datum: zaterdag, 3 oktober van 8:45 tot 12:15