Voorlichtingsbijeenkomst over de WMO


Er zijn veel veranderingen in de zorg.  Op donderdag 20 april is er in Purmerend een voorlichtingbijeenkomst over de Wmo. 

Het loket Wmo in het stadhuis is er voor zorg, welzijn en mantelzorg. Om u van deze veranderingen op de hoogte te stellen organiseert werkgroep 55 Plus en Clup Welzijn een informatiemiddag. Wethouder Harry Rotgans en teammanager Wonen en Wmo Peter v.d. Nulft vertellen u wat er mogelijk is in de Wmo op het gebied van o.a. hulp in de huishouding, dagbesteding, beschermd wonen, vervoersvoorzieningen, woonvoorziening, mantelzorgondersteuning enz. Voor de pauze krijgt u een presentatie en na de pauze kunt u vragen stellen die ook voor andere inwoners van Purmerend interessant kunnen zijn.

Kom op 20 april naar wijkplein Where 73, Meteorenstraat/Churcilllaan aanvang 14.00 uur. Deze voorlichting wordt u aangeboden door de werkgroep 55 Plus Wheermolen en Clup welzijnswerk, de toegang is gratis met koffie of thee in de pauze.