Voorlichting over veranderingen in de WMO (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling)


Presentatie over de vernaderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning WMO door wethouder Helm van Purmerend
Op donderdagmiddag 19 februari organiseert de Werkgroep 55-plus Wheermolen en Clup Welzijn in Wijkplein Where een voorlichtingsbijeenkomst over de vele veranderingen per 1 januari 2015 in de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling, de WMO. De voorlichting wordt gepresenteerd wethouder Roald Helm met onder andere de portefeuille WMO/AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). 

Er is daarbij ook een afvaardiging van het Sociaal Wijkteam Wheermolen/Overwhere aanwezig. Na de pauze kunt u vragen stellen, die ook voor andere bezoekers interessant kunnen zijn. Heeft u persoonlijke vragen dan kunt altijd terecht aan het WMO loket in het stadhuis.

 Onderwerpen

In de presentatie worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

  • Veranderingen in de zorg, waarom?
  • Voorbereidingen gemeente
  • Invoering van de Participatiewet
  • Overheveling taken AWBZ naar de WMO
  • Scheiden wonen en zorg
  • Bezuiniging op ‘hulp bij het huishouden’

 Praktische informatie

Donderdag 19 februari, aanvang 14.00 uur. De koffie en thee staan in de pauze klaar in de grote zaal van Wijkplein Where, Triton 73, hoek Meteorenweg/Churcilllaan.

Over Clup Welzijn

Clup Welzijn helpt mensen om mee te doen in de samenleving. Om te beginnen in hun buurt, maar ook daarbuiten. Zij ondersteunen buurtbewoners om zélf actief te zijn of te worden, als zij dat willen en als dat nodig is. Daarbij zoeken zij altijd de verbinding met anderen. Want het hebben van goede contacten vergroot het leef-plezier en kan problemen voorkomen. Bij ons werk sluiten zij geen personen of groepen uit. Clup Welzijn laat iedereen meedoen.