Statenlid NH: Vertelt wethouder Krieger nou wel of niet alles wat hij weet?


Lammert van Raan, statenlid Noord-HollandDonderdag 7 april sprak bewoner en Statenlid Noord Holland Lammert van Raan in bij de gemeente als bezorgde burger van Noord-Holland over de voorgenomen kap van het Beusebos langs de A7. Hij vraagt zich af: ‘Vertelt wethouder Krieger nou wel of niet alles wat hij weet?” Volgens hem niet. Hier zijn betoog:

“In het Beusebos moet een zoveelste hotel-, kantoren- en ‘fun’- complex komen. Noodzakelijk, volgens wethouder Krieger, om Purmerend in de vaart der volkeren te houden. Ook noodzakelijk om het beslist nou net op die plek neer te zetten. Een plek waar in 40 jaar een prachtig bos is verrezen, juist omdat het met rust is gelaten. Een bos waarvan inmiddels het grote belang voor mens en dier overtuigend is aangetoond.”
“Naast bezorgde burger ben ik ook statenlid in de provincie Noord-Holland voor de Partij voor de Dieren. Wij hebben eind 2015 vragen gesteld in de commissie ruimtelijke ordening of deze plannen doorgang kunnen vinden in hun huidige vorm. De verantwoordelijk gedeputeerde heeft contact gehad met de gemeente Purmerend erover. Vlak voor het inspreken heb ik nog even informeel gevraagd naar de stand van zaken. Klip en klaar is gesteld dat de huidige plannen niet zullen worden goedgekeurd volgens de huidige provinciale ruimtelijke verordening. Eén van de redenen is dat Purmerend binnen haar grenzen voldoende planruimte heeft om dergelijke plannen te ontwikkelen, denk aan het leegstaande Baanstede Noord. Tot drie keer toe is dit Purmerend verteld. Drie keer! Dit heb ik medegedeeld aan de raadsleden tijdens het inspreken. In reactie ontkende Wethouder Krieger keihard dat er zo’n soort afkeuring is. Dat er nog geen uitsluitsel is van de provincie, zoals Krieger beweerde en daarmee defacto zei dat ik onjuistheden verteld, komt enkel en alleen omdat er nog geen formeel verzoek is gedaan. Da’s erg kinderachtig van hem, zoals iedereen kan begrijpen. Krieger en kornuiten weten dus donders goed dat de huidige plannen niet door de provinciale beugel kunnen. Het zou hen sieren als ze dat toe gaven en met betere plannen zouden komen en het Beusebos met rust zouden laten!”