Unieke restauratie en herbestemming van Fort bij Krommeniedijk


Fort_bij_KrommeniedijkHet Fort bij Krommeniedijk wordt binnenkort gerestaureerd door Stadsherstel Amsterdam en krijgt daarmee een unieke bestemming. Er komt een woontrainingscentrum van De Heeren van Zorg voor jongvolwassenen met Autisme Spectrum Stoornis en een belevingscentrum over ‘Natuur & Landschap’ in de Stelling van Amsterdam.  Landschap Noord-Holland creëert een belevingscentrum ofwel bezoekerscentrum over ‘Natuur en Landschap’ in het fort en daarmee in de Stelling van Amsterdam.

Restauratie hoog nodig

Het fort ligt in een schitterende landschappelijke omgeving. Maar schijn bedriegt. Het fort verkeert in slechte staat en moet nodig gerestaureerd. Het fort stond grotendeels leeg. Vrijwilligers van Landschap Noord-Holland hielden er vele tientallen rondleidingen. Door de slechte staat van het dak kon regenwater binnendringen. Stadsherstel Amsterdam, projectleider Paul Morel: “Met de restauratie lossen we dit probleem op. We passen duurzame technieken toe, zoals zonnecollectoren, hergebruik van regenwater en gebruik van aardwarmte. De restauratie vindt plaats met respect voor het monument, streekidentiteit en het omliggende landschap.”

Tweede bezoekerscentrum in de Stelling van Amsterdam

Landschap Noord-Holland creëert een belevingscentrum ofwel bezoekerscentrum over ‘Natuur en Landschap’ in het fort en daarmee in de Stelling van Amsterdam. Voor de inrichting en de promotie van het bezoekerscentrum werkt Landschap Noord-Holland nauw samen met het Amsterdam Museum en de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Joke Geldhof: “Ik kijk enorm uit naar het eind van dit jaar wanneer het tweede bezoekerscentrum van de Stelling in gebruik wordt genomen.”

Natuur & Landschap

De weilanden rondom het fort zijn een echte trekpleister niet alleen voor weidevogels maar ook voor vogelliefhebbers. Gebiedsmanager Forten en Landgoederen Els Zwartendijk van

Landschap Noord-Holland maakte duidelijk dat het bezoekerscentrum in het fort straks openbaar toegankelijk en voor iedereen te bezoeken is. Vanuit dit deel van het fort kan de

Vrijwilligersgroep van Landschap Noord-Holland ook educatieve activiteiten aanbieden.

Woontrainingscentrum

De jongvolwassenen met autisme gaan wonen en werken in het fort. Telly Noutsis van De Heeren van Zorg: “Het Fort is voor ons een unieke locatie waar wij begeleiding, behandeling en werk-dagbesteding kunnen bieden onder één dak. Er zijn veel mensen met autisme die niet in staat zijn om direct midden in de maatschappij te wonen. Voor hen is het fort zeer geschikt om te verblijven. Dankzij onder andere de nieuwe theeschenkerij op het fort kunnen wij de maatschappij juist naar binnen halen. De verwachting is dat mei 2017 de bewoners intrek in het fort nemen.”

Belangrijkste financiers

De belangrijkste financiers voor de restauratie zijn de Provincie Noord-Holland en Stadsherstel Amsterdam. De inrichting van het bezoekerscentrum wordt gefinancierd vanuit de provincie samen met de Visie Erfgoed en Ruimte (VER).

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte van de restauratie en herbestemming via het blog http://fortbijkrommeniedijk.tumblr.com of volg de restauratie via Facebook en Twitter. Ook op www.landschapnoordholland.nl/fortbijkrommeniedijk is meer achtergrondinformatie te vinden over dit project.