Uitnodiging 3e stadsdebat: betaalbaar wonen in Purmerend


wonen in Purmerend 640Maandag 15 juni is het derde woondebat, dit keer met het thema betaalbaarheid & wonen. Wethouder Hans Krieger nodigt alle Purmerenders van harte uit om vanaf 19.30 uur in het stadhuis mee te doen aan het debat.  De gemeente wil in kaart hebben waar behoefte aan is en waar kansen liggen en organiseert daarom een serie woondebatten. Centrale vraag in de woondebatten is: hoe willen Purmerenders als jij wonen?

De avond begint met een boeiende inleiding van Carola de Groot van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarna volgt een debat over het thema betaalbaarheid met stellingen als:

  • Inkomens en de woonuitgaven zijn niet met elkaar in balans.
  • We hebben te weinig goedkope huur- en koopwoningen in Purmerend.
  • Waarom verhogen de corporaties de huur?
  • Wat verstaan we eigenlijk onder betaalbaar wonen?

Vervolgens wordt er in kleine groepen verder gepraat over betaalbaarheid en wat dit betekent voor Purmerenders. Daarbij is veel ruimte voor eigen inbreng.

Vervolgbijeenkomsten
De uitkomsten van de woondebatten vormen inspiratie voor de politici, om te komen tot concrete oplossingen voor de zaken die tijdens de debatten aan de orde zijn gekomen. Eerdere bijeenkomsten zijn op 23 maart en 29 april geweest. Het volgende debat is voor jongeren en is op 7 september.

Meer informatie staat op www.purmerend.nl/woondebat.