Tijdelijke woningen in Etserstraat en Karekietpark. Inschrijven kan vanaf 15 december


In november en december worden de tijdelijke woningen aan de Etserstraat en Karekietpark geplaatst. Maandag 23 november komen de woningen voor de Etserstraat naar Purmerend en op woensdag 2 december de woningen voor het Karekietpark. De eerste bewoners kunnen in februari/ maart hun intrek nemen in de woningen.

De woningen worden in delen aangevoerd met vrachtwagens. Een kraan komt op het bouwterrein te staan, die de delen van de woningen van de vrachtwagens tilt en op hun plek zet. Het aanvoeren van de woningen duurt een week.

Het is de bedoeling om op vrijdag 27 november klaar te zijn in de Etserstraat en in het Karekietpark op 14 december. De kraan blijft enkele dagen staan voor het plaatsen van de galerij. Daarna bouwt de aannemer de buiten- en binnenkant van de woningen af. In februari is de aannemer hiermee klaar, waarna de locatie verder wordt ingericht. De aannemers werken van 07.00 tot 17.00 uur.

Inschrijven
Hiervan wordt, zoals afgesproken, 70 % toegewezen via de gemeente aan mensen die met spoed een woning nodig hebben en 30 % verloot. De mensen die via loting in aanmerking willen komen voor een woning, kunnen zich via de website Wonen in Purmerend aanmelden vanaf 15 december.

Verloten woningen
Er is voor het verloten van de woningen gekozen om de aanmeldingen voor de Kanaaldijk te laten vervallen, zodat we zeker weten dat iedereen die zich heeft aangemeld ook nog steeds interesse heeft. Wel krijgen al deze mensen een bericht dat er een nieuwe inschrijving mogelijk is. De aanmeldingstermijn is van 15 december 2020 tot en met 15 januari 2021.

Oplevering van de woningen
In het eerste kwartaal van 2021 worden de woningen opgeleverd. In de Etserstraat komen 28 studio’s, in het Karekietpark 34 en 10 met een slaapkamer. In totaal 72 woningen. Aan de Verzetslaan komen nog eens 108 tijdelijke woningen. Hiervoor zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart en wordt er gewerkt aan de Omgevingsvergunning.