Ook tijdelijke sluiting Café De Babbelaar XL


logo  gemeente purmerend 200Burgemeester Don Bijl heeft besloten Café De Babbelaar XL voor de duur van 12 weken te sluiten voor publiek van vrijdag 13 mei om 16.00 uur tot vrijdag 5 augustus 2016 om 16.00 uur.  Gelukkig is de tijdelijke sluiting Club Theatro beëindigd, anders werd het stil op de Koemarkt…

Directe aanleiding vormen ongeregeldheden op de Koemarkt op zondagmiddag 8 mei jl. ter hoogte van het café. De ongeregeldheden konden ontstaan doordat de exploitant van De Babbelaar een groep van ongeveer honderd ‘harde kern’ aanhangers van Ajax toestemming had verleend om daar te verblijven tijdens de ‘kampioenswedstrijd’ van Ajax.

De dronken hooligans werkten dusdanig intimiderend naar de omgeving dat een zich op de Koemarkt afspelend evenement, het Foodie-Fest, daar ernstige hinder van ondervond. De grimmige sfeer zorgde ervoor dat publiek en ondernemers zich niet meer veilig achten. Een grootschalige vechtpartij, het afsteken van vuurwerk en luid geschreeuw droegen sterk bij aan dat gevoel van onveiligheid. Kinderactiviteiten werden beëindigd, bezoekers verlieten het evenement en horecazaken werden gesloten. Om escalatie te voorkomen besloot de politie niet op te treden, maar op afstand te blijven. Wel werd het noodzakelijk geacht een peloton ME te mobiliseren.

De exploitant droeg op geen enkele wijze bij aan het bewaken van de openbare orde en veiligheid. In tegendeel, zelfs aan reeds dronken personen werd onverminderd en tegen een verlaagd tarief, alcoholische drank geschonken.

De burgemeester acht daarmee de openbare orde en veiligheid in het geding. De sluiting heeft plaats op basis van artikel 110 b en d Apv vanwege ernstige geweldsincidenten in of vanuit het horecabedrijf.