De Strijd om het Beusebos – “Wethouder Krieger presenteert incompleet rapport

”


logo het beusebos“Het rapport van wethouder Krieger hangt aan elkaar van grote woorden,” zegt Eric Kooijman, voorzitter van stichting Vrienden van het Beusebos. “Niets is feitelijk onderbouwd en gedegen onderzoek ontbreekt volledig.”

In het rapport ‘Visie op ontwikkeling Kom A7’ werden 16 maart jongstleden de plannen voor bebouwing van het Beusebos gepresenteerd. In deze visie wordt de noodzaak benadrukt van “een hoogbouwaccent van tenminste 50 meter om zo het gebied van veraf zichtbaar te maken en als oriëntatiepunt. Het hotel zou zo een bijdrage leveren aan de leesbaarheid en identiteit van Purmerend.”

Wethouder Krieger wil nog deze bestuursperiode starten met de kap van het bos en de bouw van een hoteltoren en congrescentrum. “Respectloos dat het Beusebos compleet wordt genegeerd in het rapport. Er wordt met geen woord over het bos of de recreatieve en ecologische waarde ervan gesproken” zegt Kooijman. “Je wilt je niet voorstellen dat op zo’n mooie plek de natuur moet wijken voor een toren van meer dan 50 meter hoog!”

Kom 7 april naar de raadszaal

Stichting Vrienden van het Beusebos roept iedereen op om donderdagavond 7 april aanstaande aanwezig te zijn in de raadszaal van de gemeente Purmerend bij de commissievergadering over het Beusebos. “Burgers kunnen inspreken en aanwezig zijn. Insprekers moeten zich wel even aanmelden bij de gemeente of bij ons via info@beusebos.nl zodat wij kunnen helpen.”