Schoolvakanties in Purmerend


Het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bepaalt de data van de schoolvakanties voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dus ook de schoolvakanties in Purmerend.

Let op: scholen zijn alleen verplicht zich te houden aan de data voor de zomervakanties. Voor de overige vakanties geeft OCW alleen maar adviesdata!

Scholen in Purmerend zijn dus niet verplicht deze adviesdata te volgen. Wil je weten wanneer jouw kind vakantie heeft kun je dit dus het beste vragen aan de school zelf.

De vakanties voor volgende schooljaren staan op de website van de Rijksoverheid.