SportClub Extra: voor groter zelfvertrouwen kinderen


Werken aan zelfvertrouwen bij kinderen met Spurd PurmerendJonge kinderen met een wat onhandige motoriek schatten vaak niet goed in wat zij lichamelijk kunnen. Dat maakt ze onzeker en tast hun zelfvertrouwen aan. Een gespecialiseerde, ervaren trainer van Spurd Purmerend  laat kinderen met beperkte motorische vaardigheden in een kleine groep spelenderwijs werken aan verbetering van de motoriek. Samen gezellig sportief bewegen draagt bij aan makkelijk en met plezier functioneren in de samenleving. De activiteiten van Spurd-SportClub Extra in Weidevenne en Purmer-Noord zijn bedoeld voor kinderen vanaf vier tot en met twaalf jaar.

De trainer van SportClub Extra geeft tijdens de wekelijkse les extra en specifieke aandacht aan de motorische ontwikkeling van de kinderen. Spurd start in januari 2015 met lessen maandagmiddag in Purmer-Noord en dinsdagmiddag in Weidevenne. De kleine groep van maximaal twaalf kinderen is van belang voor maatwerk in tempo en begeleiding. Manager Sportstimulering van Spurd Johan Ram: ‘Hoe beter de motoriek, hoe beter kinderen kunnen functioneren in de samenleving. Het zelfvertrouwen is sterk afhankelijk van de motorische vaardigheden en van groot belang voor omgang met leeftijdgenoten. SportClub Extra vergroot zelfvertrouwen, laat kinderen zich beter voelen en zorgt daarmee voor meer plezier in de dagelijkse activiteiten.’

De lessen in Weidevenne zijn dinsdag in het sportlokaal van Brede School De Kraal voor kinderen van vier tot en met zeven jaar van 16.00 uur tot 16.45 uur en voor de acht- tot en met twaalfjarigen van 16.45 uur tot 17.30 uur. In sportzaal Zuivelpad in Purmer-Noord is de les voor kinderen van vier tot en met zeven jaar maandag van 16.00 uur tot 16.45 uur. Kinderen uit heel Purmerend zijn – na het intakegesprek – welkom.

Deelname aan de activiteiten is mogelijk na een – meestal telefonisch – intakegesprek. Het intakegesprek kan maandag tot en met woensdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur via (0299) 418 100. De coördinator geeft informatie over de activiteiten van SportClub Extra en stelt vast of het kind er geschikt voor is. Een e-mail voor informatie naar sportclub@spurd.nl kan ook. Aanmelden gebeurt in principe voor het aantal resterende weken van het schooljaar.

Deelname betaalt u per automatisch incasso steeds voor ongeveer twintig lessen, per les € 3,75. Een schooljaar telt ongeveer veertig weken. Wie vanwege het inkomen de lessen niet kan betalen, in Purmerend woont en aan de voorwaarden voldoet kan een gemeentelijke bijdrage vragen via de regeling M€€rdoen.