Snel meer sociale huur voor Purmerend


Het college van Purmerend heeft twee locaties aangewezen voor de bouw van tijdelijke sociale huurwoningen. Het gaat om tijdelijke bouw; de woningen blijven maximaal 10 jaar staan. En het gaat om tijdelijke huurcontracten voor Purmerenders die per direct een plek nodig hebben.

Hans Krieger: ‘Er is dringend behoefte aan woningen in Purmerend. Dat blijkt ook steeds weer uit de woondebatten die wij dit jaar voeren met de stad. Voor sommige doelgroepen geldt dit nog extra omdat zij per direct en tijdelijk op zoek zijn naar een woning. Sociale huur is op korte termijn echter niet beschikbaar. Tijdelijke bouw biedt hiervoor een oplossing, omdat dit veel sneller is te realiseren.’

Locaties
Het college van B&W heeft voorlopig twee locaties aangewezen voor deze tijdelijke woningbouw. Het gaat om de locatie Drontermeer in Purmer-Zuid en om het P+R terrein Vurige Staart. In totaal zouden 60 tot 80 kleine appartementen op deze locaties kunnen worden gebouwd. De appartementen worden niet overwogen voor de opvang van vluchtelingen.

Op de locatie Drontermeer stond voorheen een schoolgebouw. Na de sloop van de school kwam het terrein braak te liggen. In overleg is het terrein daarna ‘netjes’ gemaakt. De locatie Vurige Staart is op dit moment in gebruik als P+R terrein.

Participatie
Op 10 november wordt een informatieavond voor raadsleden gehouden over tijdelijke huur. De bewoners rondom beide locaties worden betrokken bij de invulling van de locatie. Het aantal woningen staat vast maar verder is er heel veel ruimte om samen met de bewoners te bepalen hoe de tijdelijke woningbouw eruit zal komen te zien. Omwonenden krijgen deze week meer informatie.