Serie Kunstlezingen, voorjaar 2019


De succesvolle reeks kunstlezingen krijgt in het voorjaar van 2019 een vervolg. Meesterverteller Martijn Pieters neemt u weer mee in de wereld van actuele exposities. Kosten voor de serie € 30,00, inclusief koffie. De eerste lezing is op dinsdag 29 januari.

 

 

Dinsdag 29 januari: Caravaggio en het Caravaggisme 1: Caravaggio (1571-1610), een turbulente loopbaan
Michelangelo da Merisi, geboren in 1571 in het plaatsje Caravaggio in het noorden van Italië, zou uitgroeien tot de meest revolutionaire schilder van de Italiaanse barok. Na zijn opleiding bij de schilder Simone Peterzano in Milaan vertrekt hij in 1593 naar Rome, waar hij veel genrestukken en stillevens zal schilderen. Hierin verwerkt hij al wel een meer realistische weergave dan zijn tijdgenoten. Hij verbloemt en idealiseert niets, maar schildert zijn straatschoffies als een cupido of een Bacchus. Bovendien werkt hij met een extreem ciaroscuro, waarin de wisselwerking tussen licht en donker zorgt voor een dieptewerking in het schilderij. Zijn temperament brengt hem vaak genoeg in aanraking met het gezag, wat een lang strafblad op zal leveren. Zijn talent blijft niet onopgemerkt en hij mag steeds grotere en prestigieuze werken maken. Maar het opvliegende karakter speelt hem parten en leidt tot omzwervingen naar Napels, Sicilië, Malta en weer terug naar Napels. Van daaruit probeert hij weer terug naar Rome te komen, maar sterft, nog geen 40 jaar oud aan de kust voor Rome.
De tentoonstelling over Caravaggio is t​​​​​​e zien in het Centraal Museum Utrecht.

Dinsdag 12 februari: Caravaggio en het Caravaggisme 2: de invloed en navolging in Europa
De nieuwe stijl van Caravaggio wordt zeer snel tijdens zijn leven nagevolgd door andere Italiaanse schilders. Dit is vooral mogelijk doordat veel van het werk van Caravaggio op publieke plekken te zien was en daardoor bestudeerd kon worden. Rome oefent in de vroege 17de eeuw nog steeds een grote aantrekkingskracht uit op kunstenaars, die daar naar toetrekken om de antieken en de Oude Meesters te bestuderen, maar zo in aanraking komen met deze nieuwe kunst. Hendrick Terbrugghen, Gerard van Honthorst en Dirk van Baburen brengen deze kunst naar Utrecht, waar zij weer invloed uitoefenen op de andere Utrechtse schilders en Rembrandt. In Frankrijk worden Simon Vouet, Georges de la Tour en Valentin de Boulogne Caravaggisten, net zoals Guiseppe de Ribera en Francisco de Zurbaran in Spanje. In Italië is Artemisia Gentileschi een interessant voorbeeld. Overal is de invloed van Caravaggio terug te vinden: het Caravaggisme is een feit.

Dinsdag 19 maart: Middeleeuwse schatkamers en kerkschatten. Een ontdekkingstocht langs prachtige voorwerpen en hun functies.
Voor de liturgie en devotie werden in de middeleeuwen prachtige complexe voorwerpen van kostbare materialen gemaakt. Zij herbergden relieken en gewijde hosties, maar waren ook een lust voor het oog en een staaltje van het ambacht uit die eeuwen. Elke grote kerk had een zogenaamde kerkschat, waar deze en andere voorwerpen in ondergebracht werden. Misschien opmerkelijk, maar daar zaten ook vaak genoeg wereldse voorwerpen en onderwerpen tussen. Vele van deze kerkschatten zijn nog intact en te bezoeken, anderen zijn in de loop der eeuwen verloren gegaan en verspreid geraakt. Het Catharijneconvent in Utrecht krijgt gedurende de maanden april, mei en juni een selectie van voorwerpen uit de beroemde kerkschat van Münster. De mogelijkheid om kennis te maken met een minder bekend, maar zeer interessant aspect van de middeleeuwse kunst.

Tijdstip 10.00-12.00 uur

dinsdag 29 januari
dinsdag 12 februari
dinsdag 19 maart

U kunt zich aanmelden bij het Purmerends Museum via 0299-472718 of info@purmerendsmuseum.nl