Purmerendse ontwerper Bryan Suiker toont hoe het anders kan met dat Beusebos hotel


Hotel ontwerp Bryan Suiker in verband met strijd Beusebos PurmerendDe Purmerendse ontwerper Bryan Suiker heeft een ontwerp gemaakt voor het hotel in Purmerend dat de gemeente graag op de plaats van het Beusebos zou zien. Hij schrijft: “In mijn woonplaats, Purmerend is er grote controverse rond het kappen van een bos, het Beusebos. De raad wil een hotel en conferentiecentrum hier situeren. Samen met D66 Purmerend  ontwikkelde ik een concept. Een concept waarbij de faciliteiten kunnen worden bereikt, en waarbij het bos wordt behouden.”

Het benutten van de natuur is de grote kracht in de ontwerpen die Bryan Suiker heeft gemaakt voor een hotel in het Beusebos. Op verzoek van D66 presenteerde de Purmerendse vormgever zijn schetsen woensdag 29 juni in Wijkplein Where. De belangstellenden die op de presentatie waren afgekomen, gingen daarna met elkaar in gesprek over de voorgenomen economische ontwikkeling van de Kom A7.

Fractievoorzitter Patrick Blokzijl opende de avond door een toelichting te geven op het standpunt van D66 over de ontwikkeling van het gebied. In algemene zin is D66 niet tegen het benutten van het gebied voor toerisme en recreatie. Voor D66 is echter belangrijk dat het groen daarin een belangrijke plek krijgt. In de visie van het college van B&W komt de natuur er bekaaid vanaf. Zo zijn er schetsen in opgenomen van een betonnen flatgebouw op een kale vlakte.

Geen keuze tussen natuur en ontwikkeling
D66 vindt dat geen sprake is van een keuze tussen ontwikkeling van het gebied enerzijds en natuur anderzijds. Wij geloven dat groen en economische ontwikkeling kunnen samengaan, dat natuur functies als toerisme en recreatie juist kan versterken. De ontwerpen van Suiker onderstrepen dat. In één ontwerp is een laag hotel bedacht, dat in de vorm van een ster tussen de bomen staat. De hoogbouwvariant heeft de vorm van een iconische zwaan.

Goede suggesties
De aanwezigen droegen diverse suggesties aan. Zo kan in de ontwerpen nog worden geschoven met de precieze locatie van het gebouw en kan het pand mogelijk meer richting en over de A7 komen te hangen. Ook kan nog meer en gerichter worden geïnvesteerd in de natuur op het gebied van biodiversiteit en flora en fauna.

Creativiteit biedt mogelijkheden
De schetsen van Suiker zijn niet bedoeld als eindresultaat, maar om te inspireren. Ze laten zien dat er meer mogelijk is dan in de visie van B&W staat. Hoewel niet alle aanwezigen ontwikkeling van de Kom A7 zagen zitten, werd breed geoordeeld dat B&W een beperkte visie heeft laten zien op de mogelijkheden om natuur en ontwikkeling te laten samengaan. Er is veel meer mogelijk, als we maar creatief zijn. En dat is precies het standpunt van D66.

Video’s
De ontwerpen van Bryan Suiker zijn te zien in deze video’s:

Ster (laagbouw)

Zwaan (hoogbouw)