Purmerends Museum: Indische verhalen over een vergeten oorlog


In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Om dit te markeren is het landelijke project 75 jaar vrijheid opgezet, waar ook het Purmerends Museum aan meedoet met de tentoonstelling De vergeten oorlog. Indische verhalen (2 juni t/m 29 november 2020).

Het Purmerends Museum kiest voor een bijzondere invalshoek. Daar waar voor Nederland de oorlog in mei 1945 was afgelopen, was er in voormalig Nederlands- Indië nog geen sprake van vrede. Daar duurde de oorlog vanwege de onafhanke- lijkheidsstrijd nog enkele jaren voort. De bezetting van Nederlands-Indië, het huidige Indonesië, door Japan van 8 maart 1942 tot

15 augustus 1945 en de daaropvolgende strijd is een tamelijk onderbelicht deel van onze vaderlandse geschiedenis.

Het museum heeft ervoor gekozen om in deze tentoonstelling de soms moeilijke geschiedenis te vertellen door de ogen van vijf ‘getuigen’. Mensen die direct, of indirect via de ouders of grootouders, hebben ervaren of meegekregen wat er in die oorlogsjaren is gebeurd. Deze vijf personen hebben allen een directe of indirecte historische band met Nederlands-Indië en zijn woonachtig in of afkomstig uit Purmerend. Hun verhalen zijn in samenwerking met RTV Purmerend op film vastgelegd.

De vergeten oorlog. Indische verhalen wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Purmerend, RTV Purmerend, het Indisch Herinneringscentrum, Bose, Het Leesteken en Filmhuis Purmerend