Provinciale verkiezingen 2015: maak een groene keuze


Provinciale verkiezingen 2015 belangrijk voor natuur in Noord HollandDe Provinciale Statenverkiezingen gaan over natuur bij mensen om de hoek, dat bosje dichtbij huis, het weiland naast een woonwijk. Samen kunnen we er voor zorgen dat Noord-Holland mooi blijft. Maak een groene keuze. Stem vóór natuur. De provincie Noord-Holland bezuinigt namelijk op natuur en landschap door een bijdrage van ruim € 1,5 miljoen aan Landschap Noord-Holland af te bouwen tot € 0 euro per 2018.

Een koers die grote gevolgen heeft voor de biodiversiteit in de natuurgebieden, de inzet van vrijwilligers en de manier waarop mensen kunnen recreëren. Dit is onwenselijk. Landschap Noord-Holland roept daarom iedereen op om bij de Provinciale Verkiezingen op 18 maart op een partij te stemmen die natuur hoog op de agenda heeft staan.

Maak een groene keuze: vergelijking partijprogramma’s

Om mensen te helpen heeft Landschap Noord-Holland de programma’s van de politieke partijen vergeleken op de thema’s Natuur & Landschap, Planten & Dieren, Water & Milieu, Platteland & Landbouw. De vergelijking is te raadplegen op www.landschapnoordholland.nl/verkiezingen. Hier staat ook wat politieke partijen specifiek over Landschap Noord-Holland zeggen.

Verkiezingsdebat over natuur en recreatie

Landschap Noord-Holland organiseert ook een Verkiezingsdebat over Natuur en Recreatie op 4 maart in Podium Mozaïek Amsterdam. Acht politieke partijen gaan die avond in debat onder leiding van Frénk van der Linden. Wie het debat wil bijwonen kan zich aanmelden via www.landschapnoordholland.nl/verkiezingen. Het debat wordt georganiseerd  samen met andere terreinbeherende organisaties.