Oude school Primulastraat maakt plaats voor woningbouw


pdvOp de Primulastraat 2a, de plek waar nu een verouderd schoolgebouw staat, komen straks 20 woningen. In november zal de gemeenteraad de plannen van projectontwikkelaar Primulastraat 2a bekijken en een wijziging van het bestemmingsplan in gang zetten. (Foto: PdV fotografie).

Samen met de buurt

De ontwikkelaar legde voor de zomervakantie twee verschillende plannen voor aan de buurt. De buurt koos in grote meerderheid voor een laagbouwvariant, maar had daar nog wel wat opmerkingen bij. Die opmerkingen zijn verwerkt en opnieuw aan de buurt gepresenteerd. Het plan zoals het er nu ligt heeft veel draagvlak onder de bewoners.

Woningen

In samenspraak met de buurt, ontwikkelaar en gemeente is er gekozen voor 20 gelijkvloerse woningen. De woningen zijn geschikt voor 1 tot 2 persoonshuishoudens, van senioren tot starters. 15 woningen grenzen met de achtertuin aan het water. Het complex heeft 16 parkeerplaatsen op het eigen perceel en een aantal in de openbare ruimte. Het ontwerp van de woningen komt van W3 Architecten uit Broek op Waterland. Na het afronden van de bestemmingsplan procedure medio 2016 wordt de voormalige Prisma school gesloopt. Daarna start de bouw van de 20 woningen.

Gemeente blij met inspraak bewoners

De gemeente heeft het als zeer prettig en constructief ervaren om samen met ontwikkelaar en bewoners te komen tot de uitwerking van het plan zoals het nu is geworden. Wethouder Krieger is erg te spreken over de plannen van ontwikkelaar Greenfields TAD: ‘verschillende ontwikkelaars hadden interesse om hier iets nieuws te bouwen. Greenfields was echter de enige die twee concepten had uitgewerkt die afgestemd waren op de behoefte van de buurt en de omwonenden en hen een vergaande mate van inspraak wilde geven’.

Anterieure overeenkomst

Een anterieure overeenkomst legt afspraken vast tussen de gemeente en de ontwikkelaar over het ontwikkelen en bebouwen van de grond. Met het tekenen van deze overeenkomst wordt eigenlijk het startsein gegeven voor de ontwikkeling. Voor de Primulastraat geldt dat de bestemming gewijzigd moet worden. Dat is dan ook de eerste stap die nu genomen zal worden.