Open Monumentendag 2018: ‘In Europa’, met gratis openstellingen en activiteiten


Op zaterdag 8 en zondag 9 september is het landelijke Open Monumentendag. Het thema dit jaar is ‘In Europa’. Met dit thema sluit de Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. In Purmerend zijn veel gratis openstellingen van monumenten en allerlei activiteiten, binnen en buiten. Ze vertellen het verhaal van mensen en monumenten ‘In Europa’, maar ook in Purmerend.

Binding met Europa

Eeuwenlang hebben de volkeren van Europa elkaar op leven en dood bestreden. Maar net zo lang hebben ze elkaar opgezocht om verbonden te sluiten, om handel te drijven, om kennis uit te wisselen. Juist omdat elk volk, elk land en elke cultuur iets te bieden had wat de ander niet had.
Met de Europese Unie, vrede, welvaart en onderlinge solidariteit is er een basis ontstaan die in de loop van de tijd gestalte heeft gekregen in de vorm van ons gemeenschappelijke Europese erfgoed. Of het nu om archeologische vondsten gaat, om roerende en onroerende monumenten, om cultuurlandschappen, om handelsroutes, migratie, internationale verdragen, transport, of om immaterieel erfgoed: overal zit wel een Europese dimensie aan.

Gratis activiteiten voor jong en oud
Tijdens de Open Monumentendagen zijn er veel gratis activiteiten in de opengestelde monumenten. In het Purmerends Museum, de St. Nicolaaskerk en de Lutherse kerk kun je de Europese invloeden zien, voelen en ondergaan. Kijk voor het volledige programma in Purmerend op www.openmonumentendag.nl/purmerend.