Ontwikkeling Kop West Purmerend


De gemeente Purmerend sloot in de afgelopen weken twee koopovereenkomsten waarmee een nieuwe impuls wordt gegeven aan het gevarieerde woningaanbod in Kop West. Open Development bouwt straks 90 woningen waarvan ten minste 40% in het middeldure huursegment en buurtfuncties aan het plein. Stichting Wooncompagnie bouwt 25 sociale huurwoningen. Deze nieuwe projecten voegen nog meer variatie toe aan het toch al gemengde woningbouwprogramma van Kop West.

Kop West is een nieuw stukje stad aan het Noordhollandsch Kanaal ten westen van het centrum. De gebiedsontwikkeling is organisch, de kwaliteitslat ligt hoog. Er zijn bouwvelden waar de gemeente zelf kavels uitgeeft voor particulier opdrachtgeverschap en bouwvelden die worden ontwikkeld door marktpartijen en woningcorporaties.

Diverse wijk
De wijk en het aanbod zijn gevarieerd. De eerste helft van de wijk is inmiddels opgeleverd waarbij er een mooie mix is ontstaan van huur- en koopwoningen, eengezinswoningen en appartementen, van sociaal tot vrije sector en zelfbouwkavels particulier opdrachtgeverschap.
Aan dit woningbouwprogramma worden nu 25 sociale huurwoningen toegevoegd die stichting Wooncompagnie gaat bouwen. Wethouder Wonen Thijs Kroese en Stefan van Schaik, directeur-bestuurder Stichting Wooncompagnie, ondertekenden de koopovereenkomst op 2 juli. Twee weken eerder tekende de gemeente samen met Bas Janssen van Open Development en Bernlef de Vries van Vink Bouw de koopovereenkomst voor de Lusthof. Dit plan bestaat uit circa 90 woningen met één of meerdere buurtfuncties aan het plein, een parkeergarage met erboven een mooie binnentuin. “We gaan hier iets heel moois van maken,” aldus Bas Janssen.

Wethouder Thijs Kroese: “In Purmerend is een grote behoefte aan woningen voor verschillende doelgroepen. Sociale huurwoningen vormen een belangrijk onderdeel hiervan. Maar ook doorstroomwoningen, de zogenaamde middeldure huur. Het is belangrijk voor de stad dat we voldoende en divers aanbod in creëren. Met deze overeenkomsten zetten we daar weer een stap in.”
Directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie zegt: ‘’Daar waar Wooncompagnie locaties voor sociale woningbouw wil ontwikkelen, gaat de gemeente actief meedenken om besluitvormings-, vergunningen- en RO-procedures zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Deze 25 sociale huurwoningen zijn wat ons betreft een mooie stap en er zullen er nog vele volgen als het aan Wooncompagnie ligt.’’

Meer sociale huur en middensegment in Kop West
De woningbouw in Kop West is in volle gang. In totaal worden hier ongeveer 850 woningen gebouwd. Dit is 50% meer dan bij aanvang van de ontwikkeling was gepland. Het oorspronkelijke woningbouwprogramma liet toen een verdeling zien van 75 sociale huurwoningen, 35 middeldure woningen en 440 in de vrije sector.
Omdat de gemeente de financiële ruimte heeft gecreëerd om extra sociale woningen te bouwen en daarnaast niet alleen de gemeente maar ook de marktpartijen het middeldure segment steeds belangrijker zijn gaan vinden, heeft er een verschuiving plaatsgevonden in het type woningen. Er worden in totaal bijna 200 sociale huurwoningen gebouwd en 275 middeldure woningen. Een mooie vooruitgang naar een diverse wijk!

Meer informatie over Kop West via https://www.kopwest.nl/