Nieuwe website wijkkerngroep Overwhere


logo wijkkerngroep overwhereDe wijkkerngroep Overwhere heeft een nieuwe website. De kerngroep bestaat sinds 1 januari,  en is er voor bewoners van deze Purmerendse wijk. Drijvende kracht zijn een aantal bewoners die zich inzetten voor de wijk.

De wijkkerngroep is een platform naar de gemeente Purmerend om de belangen van Overwhere te behartigen. De groep heeft daartoe een budget ter beschikking. Een maal per zes weken is er een openbare vergadering. Deze vergaderingen zijn openbaar.

De nieuwe website met alle informatie is te vinden op het volgende webadres: www.kerngroepoverwhere.nl/