Nieuwe verordening: iedere peuter betaalbaar naar peuteropvang


Iedere peuter mag vanaf 2 jaar naar de peuteropvang tot hij of zij naar de basisschool gaat. Van ouders wordt hiervoor een bijdrage gevraagd op basis van het gezinsinkomen. Werkende of studerende ouder(s), hebben meestal recht op kinderopvangtoeslag van het Rijk. Zo niet, dan komt de gemeente ouders tegemoet in de kosten via ‘gemeentetoeslag’. Dit alles staat omschreven in de nieuwe verordening voor peuteropvang in Purmerend. De verordening is te vinden op de website van de gemeente.

Op een peuteropvang worden peuters voorbereid op de basisschool. Dit gebeurt spelenderwijs en samen met leeftijdsgenootjes. Purmerend heeft 18  locaties waar een peuter naar de peuteropvang kan. De locaties zijn:

www.kinderopvangpurmerend.nl (12 peuteropvanglocaties)
www.mosterdzaadje.com (1 peuteropvanglocatie)
www.partou.nl (1 peuteropvanglocatie)
www.peuterspeelzaaloverwhere.nl (1 peuteropvanglocatie)
www.psz-kleinduimpje.com (1 peuteropvanglocatie)
www.pszpinkeltje.nl (2 peuteropvanglocaties)

Advies over peuteropvang
Als ouders nog geen keuze gemaakt voor een locatie kunnen ze terecht bij hun jeugdverpleegkundige van het CJG, www.cjgpurmerend.nl, mailen kan aan cjgpurmerend@ggdzw.nl of bellen met 0299 714 848.

Wat moeten ouders ongeveer per uur betalen? 
De gemeente heeft de tarieven vastgesteld, die ouders en verzorgers  betalen voor de peuteropvang. Dit gebeurt op basis van het inkomen. Mensen die recht hebben op kinderopvangtoeslag betalen een bedrag van € 8,12 per uur en krijgen via de kinderopvangtoeslag een deel daarvan terug. Mochten ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, dan wordt dit gecompenseerd door de gemeente. Op basis van het inkomen zijn dit de tarieven per uur. Deze informatie is ook te vinden op: www.purmerend.nl/peuteropvang.

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2019 in € Ouderbijdrage per uur
1e kind 2e kind e.v.
Lager dan 24.167* Gratis gratis
24.168 – 29.879 € 0,50 € 0,44
29.880 – 41.116 € 0,96 € 0,53
41.117 – 55.924 € 1,44 € 0,54
55.925 – 80.387 € 2,42 € 0,75
80.388 – 111.393 € 4,04 € 1,11
111.394 en hoger € 5,41 € 1,99

*dit bedrag is gebaseerd op een bruto-gezinsinkomen: het is 120% van het sociaal-minimum.