Nieuwe noodverordening corona: wat mag wel en wat mag niet?


De rijksoverheid heeft vergaande maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan en het kan zijn dat de komende periode nog meer maatregelen volgen. De oude noodverordening van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland van 16 maart 2020 wordt hiermee formeel vervangen. Alle nieuwe regels op een rij:

Formeel betekent dat nu tot 1 juni is geregeld dat:

 • Alle vergunningsplichtige evenementen in de regio Zaanstreek Waterland tot 1 juni 2020 verboden zijn.

Verder betekent dat nu tot en met 6 april is geregeld dat:

 • Het verboden is met 3 of meer personen bij elkaar te zijn en géén 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Dit geldt niet voor een gezin en kinderen tot en met 12 jaar, die spelen onder toezicht van ouders en of voogden. De volwassenen moeten wel de 1,5 meter regel volgen.
 • Alle geplande en ongeplande samenkomsten verboden zijn.
 • Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor:
  • Uitvaarten en huwelijken tot en met 30 personen.
  • Religieuze samenkomsten tot en met 30 personen
  • Wettelijk verplichte samenkomsten zoals vergaderingen van de gemeenteraad (max 100 personen)
  • Samenkomsten nodig voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen);

Voor alle samenkomsten geldt dat van de hygiëne voorschriften, inclusief het 1,5 meter afstand houden moet worden voldaan.

 • Bedrijven gesloten moeten zijn: horeca- en eetgelegenheden (afhaal en brengen blijft mogelijk), sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs, coffeeshops (afhaal wel mogelijk) en casino’s.
 • Het is verboden om contactberoepen uit te oefenen zoals bijv. kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs tenzij er een medische indicatie is.
 • De voorzitter van de veiligheidsregio kan gebieden en locaties aanwijzen voor een gebiedsverbod als de situatie daarom vraagt.
 • De voorzitter van de veiligheidsregio kan, in overleg met vervoerders, besluiten dat, delen van, het openbaar vervoer wordt stopgezet omdat er niet aan de regel van 1,5 meter wordt voldaan.
 • Scholen en kinderdagverblijven blijven gesloten. Onderwijs op afstand is wel mogelijk. Kinderdagverblijven en scholen zijn wel open voor ouders met cruciale beroepen.

Uiterlijk 6 april besluit het kabinet over het al dan niet verlengen van de maatregelen.

Deze maatregelen neemt de veiligheidsregio, omdat we er met elkaar alles aan willen doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en de gezondheid van onze inwoners zoveel mogelijk te beschermen. Als er 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden, voorkom je dat je besmet raakt. Maar nog belangrijker, dit voorkomt dat anderen weer besmet worden.

Heeft u vragen, kijk dan op de landelijke website waar vragen en antwoorden te vinden zijn of op de website van uw gemeente. algemene landelijke informatie vindt u hier: rijksoverheid.nl/coronavirus

Meer informatie, niet voor publicatie;

Voor persvragen kun je bellen met 088-751 24 99. Je belt dan direct met de Voorlichter van Dienst. Bij drukte kun je het beste je contactgegevens en vraag mailen aan voorlichting@vrzw.nl. Je wordt dan zo spoedig mogelijk door de voorlichter teruggebeld.