Nieuw Bellevue wordt toch mooi herbouwd na actie


Na bijna 3 jaar praten, strijden, inspreken, brieven schrijven, protesteren etc. heeft Historisch Purmerend de strijd rondom Tramplein 9 gewonnen. Het oorspronkelijke plan voor de vervanging van dit gebouw paste helemaal niet op die plek in de binnenstad. Het schetsontwerp is nu gelukkig aangepast, zodat er nu weer een mooi gebouw komt op die bijzondere plek.

Na het uitbrengen van het rapport van architectuurhistoricus Wijnand Galema werd duidelijk dat Tramplein 9 een beeldbepalend gebouw was en dat het pand en het bouwvolume behouden moesten blijven. Intermaris heeft de plannen opnieuw bekeken en anders ingevuld. Het pand wordt gesloopt maar er wordt een exacte replica gebouwd van het pand zoals dat er rond 1900 uitzag.
In het herbouwde Bellevue en naastliggende panden komen 21 sociale huurwoningen. De voorlopige planning is dat de ruimtelijke procedures starten in het tweede kwartaal 2018, dan volgen sloop en bouw vanaf het tweede kwartaal 2019 en hoopt men klaar te zijn met de bouw in de eerste helft van 2020.

 Historisch Purmerend dankt ieder die hen gesteund heeft met adviezen, morele steun, het tekenen van de petitie en/of door het sturen van bemoedigende berichtjes. Maar ook dank aan Intermaris die uiteindelijk bereid bleek het beeldbepalende stadsbeeld te handhaven.