Meezoeken naar naar zwanenbloem, groene kikker en snoek?


Pelophylax_ridibundus een meerkikker uit de BeemsterWoon je in Noord-Holland en hou je ervan om lekker buiten bezig te zijn? Wil je meer leren over planten en dieren? Doe dan mee aan het onderzoek naar natuurvriendelijke oevers. Binnenkort is er een informatieavond voor vrijwilligers.

In 2014 zijn Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Landschap Noord-Holland samen met vrijwilligers gestart met het monitoren van plant- en diersoorten langs de oevers van de wateren in Noord-Holland. Voor 2015 is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers om zich hierbij aan te sluiten.

Het monitoringsonderzoek

Natuuronderzoek door vrijwilligers in Noord HollandVoor het onderzoek worden dertig verschillende oevers in het werkgebied van het hoogheemraadschap onder de loep genomen. De onderzoekers bekijken en tellen alle aanwezige planten en dieren in en rond de oevers. Deze gegevens zijn belangrijk voor HHNK: de oevers worden zo beheerd dat de oever (nog) geschikter wordt voor planten en dieren om in te leven en zich verder te ontwikkelen.

Meedoen als vrijwilliger

Vrijwilligers onderzoeken ongeveer drie keer per jaar een oever van honderd meter lengte op de aanwezigheid van plant- en diersoorten. Kennis van soorten is handig, maar niet noodzakelijk. Landschap Noord-Holland zorgt namelijk voor opleiding en begeleiding. Ook wordt er gezorgd voor benodigde materialen voor het onderzoek, zoals visnetten en zoekplaten.

Werken aan schoon en gezond water

Het hoogheemraadschap neemt maatregelen voor schoon en gezond oppervlaktewater. De eisen voor de waterkwaliteit zijn vastgesteld door de Europese Unie en vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water. Inzicht in de natuurontwikkeling van oevers is belangrijk voor de waterkwaliteit. Goede ontwikkeling van planten en dieren wijst namelijk op goede ecologie in de sloot: kenmerken van gezond schoon water. Ook geven de gegevens aan hoe de oevers anders of misschien beter kunnen worden onderhouden. Door bijvoorbeeld meer of minder te maaien.

Informatieavond

Op donderdag 19 maart is er een informatieavond, waar zowel bestaande als nieuwe vrijwilligers informatie krijgen over het nieuwe seizoen. Wie interesse heeft om mee te doen kan contact opnemen met Landschap Noord-Holland via a.copier@landschapnoordholland.nl of telefoonnummer 088-0064447. Meer informatie is bovendien te vinden op de website: www.landschapnoordholland.nl/oevers

Foto: meerkikker  (Pelophylax ridibundus) door Viridiflavus.