Meer sociale huurwoningen in Wagenweggebied


De gemeente en woningcorporatie Wooncompagnie werken samen aan snelle ontwikkeling van sociale huurwoningen in het Wagenweggebied. Wethouder Thijs Kroese en directeur-bestuurder van Wooncompagnie Stefan van Schaik hebben een gezamenlijke ambitie om te komen tot de versnelde bouw van sociale huurwoningen in Purmerend.

Het bouwplan bestaat uit de realisatie van een woningbouwprogramma van 26 sociale huurwoningen en meerdere vrije sector huurappartementen aan de Wagenweg 6. Dit zijn nu een leegstaand garagepand en een stuk braakliggend terrein. In eerste instantie was geen sociale huur in het project opgenomen.

Het plan past binnen het vastgestelde ambitiedocument Wagenweggebied. In het ambitiedocument wordt ervan uitgegaan dat sociale huur wordt gerealiseerd op de gronden van de woningcorporaties. De exacte aantallen van de vrije sector huurappartementen worden binnenkort bekendgemaakt.