Meer ruimte, meer geld en sneltesten voor dak- en thuislozen in PurmerendDe coronamaatregelen hebben de capaciteit van de inloop voor dak- en thuislozen aan de Zeevangstraat 2 beperkt tot maximaal zes personen. Met de winter in aantocht is een oplossing gezocht om de capaciteit uit te breiden. Deze is gevonden in het plaatsen van een verwarmde kas in de binnentuin van ongeveer 50 m². Met inachtneming van de coronamaatregelen, komt de capaciteit op ongeveer 18 personen. Ook zijn er sneltesten voor dak- en thuislozen en is er ruimte beschikbaar voor dak- en thuisloze coronapatiënten.

De realisatie van de kas neemt ongeveer 1,5 week in beslag en duurt van 11 tot en met 20 november. Het werk bestaat uit grond afgraven, tegels leggen, tegels aantrillen, kabels en leidingen verwerken en de kas plaatsen. Woensdag 11 november worden er twee containers geplaatst op drie parkeerplaatsen aan de zijkant van het gebouw, bij de ingang van de tuin. Het aantrillen van de tegels brengt geluid met zich mee. De vrachtwagens komen op 19 en 20 november de onderdelen van de kas brengen. Vrijdag 20 november zijn de werkzaamheden klaar. Er wordt gewerkt tussen 7.00 – 17.00 uur.

Inloop langer open
Per 1 november jl. is de inloop open tot 20.00 uur. Dit betreft een pilot voor de duur van een half jaar. Deze verruimde openingstijden sluiten aan op de openingstijden van de nachtopvang. Het geeft de mensen in de nachtopvang de gelegenheid om gezamenlijk te eten en het voorkomt dat de mensen een korte periode buiten overbruggen. Ook op zaterdag en zondag gaat de inloop van 8.00 uur tot 20.00 uur open. Er wordt op dit moment hard gewerkt om dit op korte termijn voor elkaar te krijgen. De genoemde uitbreiding in zowel de avonduren als de weekenden vraagt extra capaciteit van onze partners. Capaciteit die al onder druk staat, door grotere vraag en verhoogd ziekteverzuim als gevolg van corona en de bijbehorende maatregelen. Er is verbinding gezocht met andere maatschappelijke partners om hieraan een bijdrage te leveren. Voor het komende weekend wordt een (tussen)oplossing verwacht.

Sneltesten en extra verblijf coronapatiënten
Voor de mensen in de maatschappelijke opvang zijn sneltesten beschikbaar gesteld. Op deze manier kan in zo kort mogelijke tijd vastgesteld worden of iemand positief is. Voor mensen die positief getest worden op corona, is een aparte locatie beschikbaar gemaakt waar ze tijdelijk kunnen verblijven. Dit betreft de aangekochte boerderij aan Jaagweg 16 in Purmerend. Deze is recent beschikbaar gekomen en nog niet in gebruik voor andere doeleinden. Betrokken maatschappelijke organisaties zorgen voor de noodzakelijke inventaris en de benodigde begeleiding.

Toekenning subsidiegelden BZK
Voor het goed huisvesten van dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en andere spoedzoekers heeft het Rijk 50 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de woningbouwimpuls om de bouw van (flexibele) huisvesting aan te jagen. Gemeente Purmerend heeft € 750.000,- toegewezen gekregen om in te zetten voor het fysiek verbeteren/toevoegen van opvanglocaties. Er wordt op dit moment gewerkt aan concrete invulling hiervoor.

Vrijwilligers gezocht
De maatschappelijke opvang in Purmerend is altijd op zoek naar vrijwilligers. Vacatures zijn bijvoorbeeld gastvrouw, koken in de avond, een leuke activiteit organiseren, als buddy optreden van een cliënt etc. Geinteresseerden kunnen mailen naar Eline Bruinenberg, coördinator van de inloop aan de Zeevangstraat: E.Bruinenberg@parnassia.nl.

Zeevangstraat: wonen en inloop
De Zeevangstraat 2 is een onderdeel van de maatschappelijke opvang in Purmerend met meerdere functies. Er is ruimte voor 12 bewoners voor wie de Zeevangstraat een laatste stap op weg naar zelfstandig wonen is. Iedereen heeft een eigen kamer en zij delen samen keukens, douches en de wasruimte. Op de eerste verdieping is de nachtopvang georganiseerd met 16 slaapplaatsen in 8 kamers. De inloopvoorziening is ook gevestigd in het gebouw op de begane grond. Dit is de dagopvang voor dak- en thuislozen. De inloop is een goed middel om contact te leggen en vertrouwen op te bouwen met mensen. Hier worden mensen geholpen met hun maatschappelijke herstel.