Logopediepraktijk ISTO gaat in tijden van Corona door, maar dan online


Het Coronavirus zorgt voor grote veranderingen in onze samenleving, zo ook in de zorg.  Om logopedie te continueren heeft Logopediepraktijk  ISTO een programma beschikbaar bestaande uit onder andere Tele-Logopedie (logopedie op afstand) en  huiswerkopdrachten op maat.

Wat is Tele-Logopedie:

Tele-Logopedie is een manier om logopedische behandelingen op afstand te verzorgen. De logopedist zet een veilige verbinding op met de cliënt en de communicatie verloopt via een videoverbinding. Interactieve oefeningen ondersteunen hierbij de behandeling.

Zie hiervoor de ISTO website www.logopedieneurologie.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ISTO, Telefoonnummer: 06 – 2853 3713

info@logopedieneurologie.nl