Lezing Purmerend en de 8o-jarige oorlog


Op 18 mei geeft historicus, Sjon Besseling  een lezing over Purmerend en de 8o-jarige oorlog.

ln de 8o-jarige oorlog werd de grondslag gelegd voor het moderne Nederland. De Opstand tegen koning Philips ll, die in 1586 begon en pas in 1648 tot een definitieve vrede leidde, is onderdeel van het collectieve geheugen.

De beeldenstorm, het optreden van de watergeuzen, en de leidende rol van Willem van Oranje in het verzet tegen de Spaanse heerschappij; het zijn ijkpunten van onze nationale identiteit.

Het ontzet van Leiden wordt jaarlijks gevierd en ook het mislukte Spaanse beleg van Alkmaar in 1573, waar zoals het oude adagium wil de ‘victorie’ begon, wordt nog altijd herdacht.

Dat ook Purmerend een cruciale rol heeft gespeeld in de eerste jaren van de Opstand, is minder bekend. Vanaf 1572 Iag het stadje enkele jaren in de frontlinie. ln 1574 werd een aanval door de troepen van de hertog van Alva ternauwernood afgeslagen. Het was de laatste serieuze poging Noord-Holland boven het IJ voor Philips ll te heroveren. Zijn leger leed een beslissende nederlaag.

ln deze lezing zullen de ontwikkelingen in Purmerend worden belicht tegen de achtergrond van het grote verhaal van de 8o-jarige oorlog. Mede dankzij de oorlog maakte Purmerend in de jaren 1568-1648 een stormachtige ontwikkeling door. Van een onbetekenend plaatsje zonder vestingen en zonder politieke invloed, groeide het uit tot een welvarend stadje, dat was voorzien van moderne verdedigingswerken, en als Iid van de Staten van Holland op hoog niveau meepraatte en meebesliste. De zetel in de Statenvergadering stelde het stadsbestuur in staat eisen te stellen toen in de jaren
1607-1625 de drie meren rond de stad werden drooggelegd. Purmerend werd als regionaal marktcentrum op de kaart gezet en ging in de Gouden Eeuw een periode van grote bloei tegemoet.

Het verhaal wordt geïllustreerd met kaarten, prenten en schilderijen, uit de collecties van het Purmerends Museum en het Rijksmuseum.

De lezing vindt plaats op 18 mei 2019 in het  Purmerends Museum (14.00-16.00 uur),  Kaasmarkt 20, Purmerend. Aanmelden:
info@ purmerendsmuseum.nl, telefoon 0299-472718