Lezing over de Eerste Wereldoorlog in De Rijp


Lezing over de Eerste wereldoorlog 1914 - 1918Op 14 maart 2015 geeft Hans Andriessen – oprichter van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog – een lezing over de 1e Wereldoorlog in De Groene Zwaan in de Rijp.

Hans Andriessen (1937) is een groot kenner van WO I en gezaghebbend historisch publicist, gespecialiseerd in de oorzaken, de schuldvraag en het einde van de Eerste Wereldoorlog. Hij leidt studiereizen naar de slagvelden van het Westfront, geeft lezingen in binnen- en buitenland en schreef een groot aantal artikelen en tien boeken over de Eerste Wereldoorlog.

Hans Andriessen is oprichter van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (S.S.E.W.) en was daar tien jaar lang voorzitter van. Doel van deze stichting is het wegwerken in Nederland van de achterstand in kennis over WO I. Als lid van de Raad van Advies blijft hij nauw verbonden met de S.S.E.W.

Op14 maart verzorgt Hans Andriessen een lezing in twee delen in De Groene Zwaan. In het eerste deel  van zijn lezing gaat Hans Andriessen in op de oorzaken van het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog en geeft hij zijn visie over de schuldvraag.

In het tweede deel van zijn lezing behandelt hij de gevolgen van de Duitse inval in België voor Nederland, de enorme vluchtelingenstroom die Nederland overviel, hoe men in Nederland het asielzoeker probleem heeft trachten op te lossen, hoe de grote stroom Duitse deserteurs werd opgevangen, de uitwisselingsproblematiek van krijgsgevangenen en later de enorme problemen m.b.t de opvang van duizenden uit Duitsland terugkerende Russische en Poolse dwangarbeiders waarvan een deel ook weer in een kamp te Bergen werden ondergebracht. Ook belicht hij de houding van het Nederlandse volk ten aanzien van de bijna 1 miljoen naar Nederland vluchtende Belgen.

Informatie

De lezing is op 14 maart en start om 20:00 uur. Zaal open om 19:30 uur. Entree €2,50. De Groene Zwaan is te vinden op Rechtestraat 12, 1483BD De Rijp – 0299 671697. Meer informatie op www.degroenezwaan.nl