Lezing joodse boekcultuur in het Waterlands Archief


Op 23 oktober is er een lezing bij het Waterlands Archief over de Joodse boekcultuur na de uitvinding van de boekdrukkunst. Deze lezing wordt verzorgd door prof. dr. Emile Schrijver, algemeen directeur van het Joods Historisch Museum en het Joods Cultureel Kwartier.

Emile Schrijver is daarnaast bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het joods cultureel erfgoed, in het bijzonder van het joodse boek aan de Universiteit van Amsterdam.

De lezing wordt gehouden i.h.k.v. het co-creatie project dat het Waterlands Archief dit voorjaar gestart is in samenwerking met o.a. Stichting Joods Verleden Edam en JSG Maimonides. Het doel van dit project is een van de laatst overgebleven archiefstukken van Edams joodse gemeenschap, het protocolboek (notulenboek), beter toegankelijk te maken voor onderzoek. Met deze lezing laat het WA het bredere publiek kennis maken met de boekcultuur waarbinnen het protocolboek valt.