Landschap Noord-Holland ziet akkoord met groen tintje


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Landschap Noord-Holland ziet een groen tintje in het coalitieakkoord van VVD, D’66, PvdA, en CDA. Het aangekondigde onderzoek naar de mogelijkheden van het verstrekken van aanvullende subsidie voor moeilijk te beheren (versnipperde) gebieden aan terreinbeherende organisaties als Landschap Noord-Holland is van groot belang. (Foto: P. van Noort)

Een prachtige uitkomst is dat de ondersteuning van vrijwilligers die in de natuur actief zijn, ook na 2017, gewaarborgd is. Hier maakt de coalitie vele duizenden mensen blij mee en het is winst voor de natuur. Landschap Noord-Holland is ook blij dat de ambitie om jaarlijks 250 hectare van het Nationaal Natuur Netwerk te realiseren overeind gebleven is.

Het bevestigt de motie die eind vorig jaar werd aangenomen door Provinciale Staten mede naar aanleiding van de campagne “Houd de Natuur open” van Landschap Noord-Holland. Dit akkoord laat zien dat partijen in principe bereid zijn het beheer van versnipperde gebieden te financieren. Voor Landschap Noord-Holland, eigenaar van vele kleine natuurgebieden in de gehele provincie, is dat van groot belang. Of er ook voldoende aanvullend budget voor dat beheer gereserveerd is door het nieuwe college moet nog wel blijken.

Landschap Noord-Holland ziet tot slot dat de coalitie het unieke Noord-Hollandse landschap koestert en wil behouden en de natuur wil verrijken. Landschap Noord-Holland is om die doelen te bereiken een natuurlijke partner en zal zich ook de komende vier jaar inspannen om Noord-Holland mooier te maken.