Alleen al een reden om te gaan stemmen op 18 maart a.s.!


Natuur Noord Holland loopt gevaar door bezuinigingenBinnenkort zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Daarom publiceert Landschap Noord-Holland een Rode Lijst van natuurgebieden. In die gebieden is er onvoldoende geld voor het beheer. Sluiting voor recreatie is reëel wanneer de bezuinigingen op natuur doorgaan. Help dit te voorkomen en stem vóór natuur op 18 maart! (Foto: Koos Leek)

Natuurgebieden onder druk

Landschap Noord-Holland vraagt aandacht voor de volgende gebieden die onder grote druk komen te staan: Bennebroekbos, Lunetten, Nollen Den Helder, Opmeerder Wuiver. Ook het Wildrijk staat op de nominatie voor sluiting. Dit gebied kwam als eerste in eigendom van het Landschap, het heeft een spectaculair ontwikkelde stinsenflora waar veel mensen van genieten.

De oorzaak

De provincie Noord-Holland bezuinigt op natuur en landschap door een bijdrage van ruim € 1,5 miljoen aan Landschap Noord-Holland af te bouwen tot € 0 euro per 2018. Die koers heeft gevolgen voor de biodiversiteit in de natuurgebieden, de inzet van vrijwilligers en de manier waarop mensen kunnen recreëren. Dit vindt Landschap Noord-Holland onwenselijk.

Maak een groene keuze. Stem vóór natuur

Landschap Noord-Holland wil het tij keren en roept mensen op een groene keuze te maken bij de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart. Deze verkiezingen zullen doorslaggevend zijn. De provincie is namelijk vanaf 2014 hoofdverantwoordelijk voor natuurbeleid. Zij beslist over de bescherming van planten en dieren en het verbinden van natuurgebieden.

Vergelijken programma’s partijen

Om mensen te helpen zijn de programma’s van de politieke partijen vergeleken op de thema’s Natuur & Landschap, Planten & Dieren, Water & Milieu, Platteland & Landbouw. De vergelijking is te raadplegen op www.landschapnoordholland.nl/verkiezingen. Hier staat ook wat politieke partijen specifiek over Landschap Noord-Holland zeggen.