Landelijke natuurwerkdag Purmerbos moeras


Vanuit Landschappen Nederland wordt ieder jaar de Landelijke Natuurwerkdag georganiseerd waarop iedereen die dag op vele plekken in Nederland kan werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. IVN Waterland werkt deze dag in het Purmerbos. 

De werkdag is op 7 november van 9.00-16.00 uur, maar u bent ook welkom voor een dagdeel.

Aanmelden via www.natuurwerkdag.nl en geef als locatie Purmerbos op
of via Louis Boersma, moeraswg.ivn.w@gmail.com of 06-1346 6148.