Koffieconcert Poëzie en muziek in de Purmerkerk


‘Poetry meets piano’ door Margreet Schouwenaar, dichteres en pianiste Saskia Struik in het koffieconcert op zondag 18 maart in de Purmerkerk , Westerweg 50 te Purmerend.


Aanvang 12.30 uur.   Toegang vrijwillige bijdrage. Na afloop soep en broodjes. Poëzie en muziek zijn verwant. Ze raken elkaar in klank en ritme, in composities van motieven, zinnen en innerlijke beelden.

U kunt vooraf de dienst in de (vrijzinnige) Protestantse Purmerkerk bijwonen. Aanvang 10.00 uur. De voorganger is ds. Hans Reedijk. Na de dienst is er koffie/thee en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de nevenruimte. Daarna volgt het concert in de kerkzaal.

U bent van harte welkom bij de kerkdienst en/of het koffieconcert.