Inzameling afval Purmerend gaat veranderen


logo gemeente purmerend 200De afvalinzameling gaat veranderen. Op dit moment bestaat het restafval van Purmerend grotendeels uit plastic verpakkingen en pakken van zuivel en vruchtensappen. Ook gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) wordt onvoldoende gescheiden. Dat is jammer want zo gaat er veel herbruikbaar afval verloren. Daarom gaat de gemeente dit najaar afval in de laagbouw op een andere manier inzamelen.

De gemeente moet naar een afvalscheidingspercentage van 60% in 2018. Op dit moment is dit 42%. Een belangrijke maatregel om dit te bereiken is het terugdringen van huishoudelijk restafval. Inwoners moeten dan wel meer mogelijkheden krijgen om hun afval beter te kunnen scheiden.

Plastic-containers
Na de zomer worden 30 extra containers voor plastic afval geplaatst. Nu staan deze containers alleen bij winkelcentra, maar straks ook in de wijk. Voortaan mogen ook lege pakken van zuivel en vruchtensappen met het plastic afval mee. Dat levert veel ruimte op in de restafvalcontainer.

Gft-container
De huishoudens in de laagbouw die nog geen gft-container hebben, krijgen deze alsnog. In het najaar worden de nieuwe gft-containers uitgedeeld. Inwoners van Purmerend kunnen nu al een gft-container bestellen via www.purmerend.nl/indegoeiebak. Hier staat ook wat er wel en niet in de container hoort, en wat er mee gebeurt nadat het is ingezameld.

Inzamelfrequentie
De inzameling van afval wordt aangepast. Vanaf het laatste kwartaal van dit jaar wordt de gft-container wekelijks geleegd, met uitzondering van de wintermaanden. Nu is dat nog eens in de twee weken. De restafvalcontainer wordt vanaf dat moment eens per twee weken geleegd.

Zie ook: Wat mag er in de nieuwe verzamelcontainers voor plastic/lege pakken?