Inspiratiebijeenkomst over meer duurzaamheid en natuurbehoud in Laag Holland


Leegwaterpark met zwembad Purmerend op de achtergrondGroenLinks Purmerend-Beemster nodigt iedereen uit zaterdagmiddag 12 september deelnemer te zijn aan een inspiratiebijeenkomst over duurzaamheid en natuurbehoud in de eigen regio. Als aftrap van de bijeenkomst gaat Marjan Minnesma van Urgenda in haar toespraak in op duurzaamheid en de noodzaak tot anders denken en handelen voor iedereen.

Na deze algemene inleiding gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het realiseren van meer duurzaamheid en natuurbehoud in Laag Holland.

Tijdens de inspiratiebijeenkomst gaat het over samenwerken en het bedenken van concrete stappen om zo snel mogelijk een duurzame toekomst te kunnen realiseren. Er zijn verschillende invalshoeken, zoals verlaging van de CO-2 uitstoot, biologische landbouw, voedsel van dichtbij, zon- en windenergie, duurzame woningen, meer energie-neutraal vervoer, het zorgvuldig omgaan met groen, het behoud van natuur en het beheer van water. Het gaat in de gesprekken om het delen van ervaringen en ideeën opdoen.

De bijeenkomst is zaterdag 12 september in gebouw De Keyserin bij de Keyserkerk aan de Middenweg in Middenbeemster en begint om 13.30 uur. De ontvangst is vanaf 13.00 uur en de toegang is gratis. De afsluiting met een drankje is om 16.00 uur. Vooraf via welmoedvl@gmail.com aanmelden om mee te doen is noodzakelijk, bij voorkeur met vermelding van het onderwerp of de onderwerpen van belangstelling.

Urgenda is de organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken.