Inloop Stop armoede in Purmerend


euro geld armoedeDe onlang opgerichte Facebook initiatiefgroep ‘Stop armoede in Purmerend’ (samen sterk tegen armoede) heeft op 17 oktober aanstaande een inloop, op wereld-armoede-dag, met o.a. lekkere hapjes, workshop, pedicure, een kapster en fotografe, en een leuke verloting.

De Rabobank stelt de zaal, koffie en thee gratis beschikbaar.

De initiatiefgroep gaat ervan uit dat beleidsvoorstellen rechtvaardig zijn en er geen sprake is van rechtsongelijkheid en stigmatisering van mensen. En dat tevens de privacy van de mensen wordt gewaarborgd.

Zij stellen:

  • Wij willen een significante verbetering van de leefomstandigheden en de financiële positie van mensen een laag inkomen in onze stad. Vooruitlopend op concreet beleid van de gemeente Purmerend stelt de initiatiegroep dan ook concrete doelen en uitgangspunten op waaraan het armoedebeleid van de gemeente Purmerend zal moeten voldoen.
  •  “Onze aanname is dat toekomstig armoedebeleid armoede moet voorkomen en bestrijden en niet moet consolideren”. Veel beleidsvoorstellen gaan uit van het laatste en gaan voorbij aan de wensen en beleving van betrokkenen zelf. Het blijft vooral praten over mensen in armoede en niet met! Daar komt bij dat maatregelen uit het verleden te bureaucratisch zijn en buitenproportioneel nadruk leggen op controle en sancties. Dit biedt onze burgers geen concreet uitzicht op verbetering van hun financiële en maatschappelijke positie, waardoor ze niet in staat zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.
  • “Dat zal dus moeten veranderen” aldus Katinka de Boer, initiatiefneemster en oprichtster van de groep. “Mensen in armoede zijn volwaardige medeburgers die zich niet weg laten zetten als tweederangs en zeker niet als degenen die “moreel moeten worden opgevoed.”
  • Ons doel ligt in een concrete verbetering van het inkomen op basis van een nog nader te formuleren ‘norminkomen’ voor alleenstaanden en gezinnen. Activiteiten ter ondersteuning van budgetbeheer en het aanleggen van budgetmoestuintjes hebben niet onze eerste prioriteit en zal door de initiatiefgroep niet algemeen worden gepromoot. Een verbetering van het inkomen dan wel het verlagen van kosten nutsvoorzieningen liggen het meest voor de hand”.

Met verscheidene activiteiten zullen we vooral proberen om onszelf, mensen die door een te laag inkomen niet volwaardig aan hun samenleving kunnen deelnemen, EEN EIGEN STEM geven.
17 oktober 2016, Rabobank, Wielingenstraat te Purmerend, van 10.00 tot 16.00 uur. Aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld, niet verplicht, u mag ook zo binnenlopen wanneer het u uitkomt.