Informatieavond Brandveilig Leven


???????????????????????????????Zolang je zelf geen brand in je directe omgeving hebt meegemaakt sta je er vaak ook niet bij stil. In samenwerking met de brandweer organiseren de Wijkkerngroep Purmer-Zuid en De Zuid-Pool daarom een informatieavond over brandveilig leven, met speciale adviezen gegeven voor alleenstaanden, senioren, gehandicapten en mensen met jonge kinderen.

Er wordt door brandweerlieden vaak op gewezen dat de brand veel sneller is dan de brandweer zelf. In deze informatieavond geven professionele adviseurs van de brandweer aan wat er zoal allemaal plaatsvindt nadat een brandmelding heeft plaatsgevonden.

Na het ontdekken van een brand wordt de brandweer gebeld. Voordat deze echter ter plaatse is gaan er kostbare minuten voorbij. In die tijd kan een brand zich behoorlijk uitbreiden.

Veel belangrijker is dan ook wat jij doet of kunt doen. Veel branden ontstaan door een klein moment van onoplettendheid, onwetendheid of onzorgvuldigheid. Met behulp van tips en informatie die tijdens de informatieavond wordt gegeven kunt u zelf bekijken of u “brandveilig leeft”.

Ongetwijfeld heb je al eens plannen gemaakt voor de brandpreventie in je eigen woning. Maar heb je er ook al eens met je buren over gesproken? Hebben zij het op orde?  De meeste mensen kunnen, als ze een brand tijdig ontdekken, zichzelf in veiligheid brengen. Maar er zijn ook mensen die daar hulp bij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, jonge kinderen of lichamelijk of verstandelijk beperkten. Heb je iemand in de familie, buurt of vriendenkring die minder zelfredzaam is? Ga eens praten over hoe je samen kan zorgen voor meer brandveiligheid.

In deze bijeenkomst worden ook speciale adviezen gegeven voor alleenstaanden, senioren, gehandicapten en mensen met jonge kinderen.

De informatieavond vindt plaats op dinsdag 14 april a.s., om 19.30 uur, in activiteitencentrum De Zuid-Pool. Driegangpad 1, Purmer-Zuid. Informatie: info@purmerzuidpool.nl