In Het Leesteken: wáár was Michiel de Ruyter toen we hem nodig hadden?


Lezing over Michiel de Ruyter in boiekhandel In augustus 1666 voltrok zich in Nederland een ramp. Vlak onder Vlieland gingen meer dan 150 koopvaardijschepen in vlammen op en werd het dorp West-Terschelling met de grond gelijk gemaakt. Waar was admiraal De Ruyter toen onze koopvaardijvloot en een dorp op Terschelling werden aangevallen? Kitty Nooy zorgde voor prachtig boek: De ramp van 1666. Prachtig geïllustreerd door de Terschellinger kunstenaar Frans Schot.. Zij komt op 24 februari naar het Leesteken.

Pas een jaar later nam admiraal Michiel de Ruyter wraak op de Engelsen en deze tocht naar Chatham leverde hem uiteindelijk de heldenstatus op.  Een waargebeurde geschiedenis die nooit in onze schoolboeken terecht is gekomen.

Jan van Vlieland en Anne Doedens haalden deze gebeurtenissen uit 1666 boven water en kregen in 2014 de Lutineprijs voor hun onderzoek. Zij schreven een wetenschappelijk werk en een publieksboek over het onderwerp. Kitty Nooy zorgde voor een verhaal dat óók leesbaar is voor de jeugd: De ramp van 1666. Prachtig geïllustreerd door de Terschellinger kunstenaar Frans Schot.

 Praktisch

Kitty Nooy zal dinsdagavond 24 februari over dit verhaal vertellen bij Boekhandel Het Leesteken, Zuidersteeg 2 te Purmerend. Kitty Nooy studeerde Nederlands en schreef een aantal historische verhalen. Aanvang: 19.30 uur, entree € 5,00.

Graag aanmelden via info@leesteken.nl of 0299-771834