Het Purmerbos, historie, landschap en natuur


Op zondag 26 mei nemen de gidsen van IVN Waterland u mee het Purmerbos in, en vertellen er alles over.

 

Ze bezoeken het natuurdeel van het Purmerbos met als hoofddoel het moeras en de naastgelegen watercompensatie die door het hoogheemraadschap HHNK in 2017 is aangelegd. Ze nemen u mee in de historie van de Purmer en dit gebiedsdeel: het ontstaan van het landschap en de veranderingen die er zijn geweest tot het landschap zoals het nu is. Over veenlandschap, overstromingen, meren en polderlandschap.

Natuurlijk hebben we ook aandacht voor de kenmerkende planten voor het moeras en de waterberging, de voorkomende insecten en de moeras-en watervogels die in dit bijzondere stukje natuur voorkomen.

IVN Waterland beheert het moeras in het natuurdeel sinds 2015. We zullen daarom ook meer vertellen over het belang van dit stukje moeras, waarom dit moet worden onderhouden en wat daarvoor nodig is.

De excursie begint om 8.30 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. We starten vanaf parkeerplaats de Es, Westerweg thv huisnummer 12, Purmerend.

Informatie en aanmelden: Louis Boersma 0613466148 of via de site www.ivn.nl/afdeling/waterland of email naar moeraswg.ivn.w@gmail.com.

De kosten voor de excursie bedragen voor niet-ivn leden € 2,50.

Kinderen gratis.