Herinrichting Westerstraat en Nieuwstraat: omleidingen en afsluitingen


logo gemeente purmerend 200Van 26 september tot en met 6 november zijn er werkzaamheden in de Westerstraat en Nieuwstraat. Tijdens deze periode wordt de inrichting van de straten aangepast. Er gelden diverse omleidingen en afsluitingen.

 Werkzaamheden

De Westerstraat en Nieuwstraat worden als 30 km-gebied ingericht. Er komen vier zebrapaden: één in de Westerstraat en drie in de Nieuwstraat. In de Westerstraat wordt langsparkeren ingevoerd in plaats van schuin parkeren. In de Nieuwstraat komen extra laad- en losplaatsen.

Van 26 september tot en met 2 oktober worden de rijbanen geasfalteerd. Van 3 oktober tot 6 november vinden er bestratingswerkzaamheden plaats aan de parkeervakken en de laad- en losplekken.

Bereikbaarheid

De winkels en woningen blijven te voet bereikbaar. Alleen aan de oostzijde in de Westerstraat wordt tot aan de gevel gewerkt. De bereikbaarheid van de panden wordt zo goed mogelijk geregeld met loopschotten.

De markt kan gewoon doorgaan.

EBS blijft grotendeels haar dienstregeling rijden. Er wordt wel op enkele momenten omgereden via het Looiersplein. De omrijdagen en –tijden staan op www.ebs-ov.nl.

Het laden en lossen wordt zo min mogelijk gehinderd. Afstemming hierover volgt met/via de bewoners en vertegenwoordigers van de klankbordgroep.

In de week van 26 september zijn op een aantal momenten de straten helemaal gestremd voor alle verkeer.
Nieuwe inrichting

In 2013 is nagedacht over een nieuwe inrichting van de centrumring van Purmerend. De plannen zijn toen vanwege de hoge kosten niet doorgegaan. Wel werd het eenrichtings-verkeer, dat eerder was ingesteld op dit deel van de centrumring, opgeheven. De inrichting is hier toen niet op aangepast. Dat geeft een onduidelijke uitstraling en wordt daarom nu aangepast.