Herhaald wegens groot succes: Wheermolen vanaf 1960 tot 2015


wheermolen_door_de_jaren_heen_De Vereniging Historisch Purmerend verzorgt een presentatie over de wijk Wheermolen in samenwerking met de Wijkkerngroep Wheermolen, Werkgroep 55-plus en Clup Welzijn. Je krijgt een kijkje terug in de geschiedenis vanaf begin 1960 tot heden. Speciale aandacht tijdens deze presentatie gaat uit naar de eerste bewoners en winkeliers en het ontstaan van Wheermolen.

Daarnaast is er ook aandacht voor de voorzieningen in de wijk, zoals wijkcentrum ‘t Noot, de dansschool en de geschiedenis van winkelcentrum Makado

Henk Meines van het VHP verzorgd deze presentie aan de hand van dia’s van Ber de Lange. Hij zal herinneringen uit deze periode ophalen en vertellen over de ontwikkeling van onze wijk.

Er zal tijdens deze presentatie ook kort aandacht worden besteed aan de gebeurtenissen in Purmerend tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit in het kader van de herdenking van 70 jaar bevrijding.

De presentatie is op  30 april in  wijkplein in het Triton gebouw, hoek Churcilllaan / Meteorenweg. De aanvang is 14.00 uur, in de pauze is er koffie of thee. De toegang is gratis