Help de kievit!


Nestelende_kievit_foto_Sjirk_de_BoerHet gaat niet goed met de kievit. Landschap Noord-Holland, vogelbeschermings-organisaties, vrijwilligers en agrariërs slaan alarm. Als we niets doen, zal het aantal kieviten in Noord-Holland in 2020 gehalveerd zijn! Jij kunt ook wat doen.

Het grootste probleem is dat te weinig kuikens groot worden. Landschap Noord-Holland gaat samen met vrijwilligers, de agrarische natuurvereniging en agrariërs aan de slag om te onderzoeken welke maatregelen de overlevingskansen van kuikens vergroten. (Foto: Sjirk de Boer)

Te weinig kieviten worden groot
Altijd is gedacht dat de kievit het wel zou redden. Maar tellingen voorspellen, dat het aantal kieviten in 2020 gehalveerd zal zijn als er niets gebeurt. De beschermde nesten komen wel uit, maar daarna gaat het gruwelijk mis. En niemand weet precies hoe dat komt. Kuikens worden niet gevoed door oudervogels, ze worden wel regelmatig warm gehouden door de ouders, maar moeten hun eigen kostje bij elkaar scharrelen. Als ze willen overleven moeten ze zelf op zoek naar insecten. En die zijn steeds moeilijker te vinden.

Het (kievit)onderzoek en concrete maatregelen
Met het kievitonderzoek wil Landschap Noord-Holland concrete maatregelen in het leefgebied van de kievit testen. In samenwerking met agrariërs worden greppels in weilanden langer nat gehouden en bij maisakkers worden akkerranden aangelegd. Daar kunnen kuikens naar toe om tussen gras en kruiden te scharrelen naar insecten. Een aantal agrarische bedrijven heeft hiervoor haar medewerking toegezegd. Vrijwilligers worden opgeleid om kieviten en kuikens te volgen tijdens het broedseizoen. Dat doen ze in gebieden waar maatregelen worden getroffen en vergelijken dat met gebieden waar niets wordt gedaan.

U kunt ook helpen
Landschap Noord-Holland organiseert een actie om de kievit te helpen. Iedere Noord-Hollander kan een bijdrage doen. Lees meer over de actie op www.landschapnoordholland.nl/kievit. Voor € 15 kan 5 meter greppels onder water worden gezet, voor € 25 kan 100 m2 akkerrand worden ingericht langs maispercelen. Voor € 60 kan Landschap Noord-Holland een uur instructie en begeleiding geven aan vrijwilligers.