Harddraverij in september gaat niet door vanwege corona


Kortbaandraverij tijdens de NaZomerFeestWeek in Purmerend

Sinds 1873 wordt door de Stichting Harddraverij Prins Bernard te Purmerend de jaarlijkse kortebaan harddraverij georganiseerd. Dit jaar staat de 148e editie gepland, zoals altijd traditioneel op de 2e donderdag in september. Het bestuur van Stichting Harddraverij Prins Bernard heeft in nauw overleg met de Gemeente Purmerend besloten om de kortebaanwedstrijd 2020 op donderdag 10 september niet te laten plaatsvinden vanwege de coronacrisis.

Twee belangrijke redenen liggen hier aan ten grondslag volgens de Stichting Harddraverij Prins Bernard. Hier hun verklaring:

“Ten eerste, kunnen wij het jaarlijkse evenement alleen organiseren door de sponsorbijdragen van lokale en regionale ondernemers. Het hoeft geen betoog dat deze groep hard door de Corona crisis wordt getroffen. Wij vinden het zeer ongepast om in deze situatie de ondernemers te vragen om hun toegezegde sponsorbijdragen.

Ten tweede, is het waarschijnlijk dat de overheidsmaatregelen, die vanwege de uitbraak van het Corona virus zijn genomen, nog langere tijd van kracht blijven. Het is onwaarschijnlijk om te denken dat alle maatregelen in september zijn opgeheven. Als we de overheid mogen geloven zal met name de 1,5 meter afspraak voor “social distancing” nog lang worden gehandhaafd om het Corona virus te blijven controleren. Een regeling waar wij natuurlijk 100% achter staan. Maar juist die regeling maakt het onmogelijk om een evenement als de jaarlijkse Kortebaan Harddraverij te organiseren waar in groten getale mensen op af komen.

Daarnaast moeten wij vroegtijdig voor het evenement afspraken maken met diverse partners en leveranciers. Door de huidige overheidsmaatregelen en de te verwachte verlenging van maatregelen kunnen we deze afspraken niet maken.

Het doet ons pijn om de kortebaan harddraverij voor dit jaar te annuleren, maar de gezondheid van ons allen is op het ogenblik het belangrijkst. Wij wensen u allen veel gezondheid en sterkte toe in deze bijzondere tijd.

Een speciale wens spreken wij uit aan onze door de Corona crisis getroffen sponsoren, hun werknemers en familieleden:

“Wij denken in deze zware tijd aan jullie! Wij hopen dat de situatie zich snel enigszins normaliseert zodat de normale bedrijfsvoering weer kan worden opgepakt en er weer naar de toekomst kan worden gekeken”.