De handen uit de mouwen voor de wilde bij op de Bijenwerkdag


DCF 1.0

Ze zorgen voor de kers op je taart en de aardbeien onder je slagroom. Wilde bijen en andere insecten zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van 80% van de planten, struiken en bomen en zijn daarom onmisbaar. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 357 soorten is bedreigd. Om de wilde bijen te ondersteunen organiseert Landschap Noord-Holland  in samenwerking met Nederland Zoemt op 9 en 10 maart Bijenwerkdagen.

 

In Noord-Holland zijn ruim veertig werkplekken. Daar kan iedereen aan het werk voor de wilde bij. Om het aantal nestgelegenheden te vergroten worden er bijenhotels gebouwd, open zandplekken gecreëerd en steilwandjes aangelegd. Tevens kan de voedselvoorziening (nectar en stuifmeel) worden verbeterd en daarom worden bloemen gezaaid en struiken en bomen geplant of juist weggehaald.

Nu de winter heeft toegeslagen, is het nog niet helemaal zeker of het planten van struiken en bomen door kan gaan. Door de vorst is de grond nog bevroren en kunnen de planten door kwekers niet worden geleverd. Wil je precies weten wat de stand van zaken is kijk dan op www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijenwerkdag/ voor een update over de werkzaamheden.

Structurele verbeteringen

Nederland Zoemt heeft als doel het structureel verbeteren van de voedselvoorziening en de broedgelegenheden voor de wilde bijensoorten. Naast de Bijenwerkdag zijn er diverse activiteiten en programma’s ontwikkeld die bijdragen aan bescherming van de wilde bij zoals; onderwijsprogramma voor insectvriendelijk beheer, groen beheerprogramma voor gemeenten, lesprogramma voor scholieren, citizen science activiteiten met de Nationale Bijentelling op 21 en 22 april van dit jaar. En natuurlijk het aanleggen van wilde bijenplekken in samenwerking met bewoners, gemeenten, maatschappelijke partners en bedrijven.

Waar?

De Bijenwerkdag op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart wordt in heel Nederland georganiseerd. In zijn er 42 werkplekken. In Aartswoud wordt een wilde bijentuin aangelegd, in Amstelveen komt een insectenparadijs, in Egmond-Binnen worden maatregelen getroffen in de beroemde Vlindertuin bij Abdij van Egmond en in Muiderberg in een speciale Muiderberg Zoemt werkdag. En ook verschillende scoutinggroepen steken de handen uit de mouwen voor de wilde bij.

Wie mee wil werken aan de bijenwerkdag kan zich aanmelden op

www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijenwerkdag

De Bijenwerkdag vindt plaats in samenwerking met NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.